รายชื่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปี 2554
ของสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่

รายชื่อโรงงาน

ทะเบียนโรงงาน

1.

บริษัท 106 สิ่งแวดล้อม จำกัด

3-105-55/49 สป.

2.

บริษัท เค.พี.เอส.รีไซเคิ้ล จำกัด

จ3-105-208/51 ชบ.

3.

บริษัท เค.อาร์.ดี. จำกัด

จ3-64(1)-1/42 สป. (เพิ่มเติม 106)

4.

บริษัท โคลนนิ่ง ออยล์ จำกัด

3-106-32/51 ชบ.

5.

บริษัท ไจก้า เวสแมนเน็จเม้นท์ จำกัด

จ3-105-52/50 ชบ.

6.

บริษัท ไจก้า เวสแมนเน็จเม้นท์ จำกัด

3-106-6/50 ชบ.

7.

บริษัท โชคชัย แอนด์ อุทัยการโยธา จำกัด

3-105-103/47 สป.

8.

บริษัท โชคพัฒนาค้าเหล็ก (1994) จำกัด

3-105-168/48 สบ.

9.

บริษัท ทิปส์ คอนเซอร์เวทีฟ คอร์ป จำกัด

3-106-32/52 ชบ

10.

บริษัท ทิปส์ คอนเซอร์เวทีฟ คอร์ป จำกัด

จ3-105-87/52 ชบ.

11.

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

3-101-1/45 สบ.

12.

บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด

น.106-1/2552-นนป.

13.

บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด

จ3-105-78/52 รย.

14.

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

น.60-1/42

15.

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

จ3-105-108/52 รย.

16.

บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

3-106-46/52 รย.

17.

บริษัท นิติคาสติ้ง จำกัด

3-59-7/18 สป.

18.

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

3-101-2/38

19.

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

3-101-1/47

20.

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

3-105-14/47 รบ.

21.

บริษัท บางปู เอนไวแรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

น.101-1/2547-ญนป.

22.

บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด

3-60-1/26 สบ.

23.

บริษัท ปัญญารักษา จำกัด

ส3-60-1/31 กจ.

24.

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

3-101-1/44 สบ.

25.

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง

3-101-2/45 สบ.

26.

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2

3-101-2/44 สบ.

27.

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3

3-101-3/44 สบ.

28.

บริษัท พี.ซี อินเตอร์พลาสท์ จำกัด

3-105-51/48 สป.

29.

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

3-106-10/50 ฉช.

30.

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

น.106-1/2546-ญหช.

31.

บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด

3-106-5/46 สค.

32.

บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

น.106-1/2545-ญบว.

33.

บริษัท ระยองณัฐกร 1999 จำกัด

3-105-33/48 รย.

34.

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

3-101-1/43 ชบ.

35.

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส  จำกัด

3-105-3/46 นบ.

36.

บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเมนท์ (2004) จำกัด

3-106-52/47 อย.

37.

บริษัท วาย.บี.แอล.ออยล์ จำกัด

3-106-10/51 ชบ.

38.

บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด

3-106-5/46 รย.

39.

บริษัท ส.เรืองแสงรีไซเคิล จำกัด

3-105-45/47 รย.

40.

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด

จ3-105-64/51ปท.

41.

บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด

ข3-105-128/48 อย.

42.

บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด

ข3-106-2/51 อย.

43.

บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด

3-105-58/48 นฐ.

44.

บริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

3-105-1/45 สบ.

45.

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

3-101-1/35 ชบ.

46.

บริษัท อังประภาสตีล จำกัด

จ3-105-31/52 สค.

47.

บริษัท อีสเทอร์น รีไซเคิล แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จ3-105-22/50 ชบ.

48.

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

น.105-1/2545-ญหช.

49.

บริษัท เอเซียรีไฟนิ่ง จำกัด

3-106-2/46 รย.

50.

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

3-106-1/45 สบ.

51.

บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด

น.105-3/2545-ญบว.

52.

บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด

ข3-101-2/48 อย.

53.

บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด

น.59-4/2550-ญอน.

54.

มานะการช่าง

3-60-1/54

55.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น ค้าถัง

3-106-17/52 สป.

56.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.โลหะการธุรกิจ

3-106-3/46 สค.

57.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ

3-60-1/25 นฐ.

58.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสกุลการช่าง (2009)

3-105-22/53 สบ.

59.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมค้าถัง

จ3-105-54/53 สค.

60.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมค้าถัง

3-106-29/52 สค.